Полагащи дъски (вибро или вибро+щампа)

V240V(E) Уплътняваща системавибрираща Вибрираща честота0-50 Hz Мин. работеща широчина0.30 m Направи запитване
V240TV(E) Уплътняваща системавибрираща/щамповаща Вибрираща честота0-50 Hz Щамповаща честота0-25 Hz Направи запитване
V3500V(E) Уплътняваща системавибрираща Вибрираща честота8-50 Hz Мин. работеща широчина0.70 m Направи запитване
V3500TV(E) Уплътняваща системавибрираща/щамповаща Вибрираща честота8-50 Hz Щамповаща честота8-25 Hz Направи запитване
V5100TV(E) Уплътняваща системавибрираща/щамповаща Вибрираща честота8-50 Hz Щамповаща честота8-25 Hz Направи запитване
V5100TVH Уплътняваща системавибрираща/щамповаща/притискаща плоча Вибрираща честота8-50 Hz Щамповаща честота8-25 Hz Направи запитване
V6000TV(E) Уплътняваща системавибрираща/щамповаща Вибрираща честота8-50 Hz Щамповаща честота8-25 Hz Направи запитване
V6000TVH Уплътняваща системавибрираща/щамповаща/притискаща плоча Вибрираща честота8-50 Hz Щамповаща честота8-25 Hz Направи запитване
V6030TV Уплътняваща системащамповаща Щамповаща честота30 Hz Мин. работеща широчина2.50 m Направи запитване
VF0813C Уплътняваща системавибрираща Вибрираща честота50 Hz Мин. работеща широчина0.30 m Направи запитване
VF0814C Уплътняваща системавибрираща Вибрираща честота50 Hz Мин. работеща широчина0.30 m Направи запитване
VF0816C Уплътняваща системавибрираща Вибрираща честота50 Hz Мин. работеща широчина0.30 m Направи запитване
R300TV(E) Уплътняваща системавибрираща/щамповаща Вибрираща честота8-58 Hz Щамповаща честота8-26 Hz Направи запитване
R300DTV Уплътняваща системавибрираща/щамповаща Вибрираща честота0-50 Hz Щамповаща честота0-30 Hz Направи запитване