VF0816C

  • VF0816C
  • Уплътняваща система вибрираща
  • Вибрираща честота 50 Hz
  • Мин. работеща широчина 0.30 m
  • Макс. работеща широчина 5.50 m
  • Тегло (без странична защита) 2.10 t