VF0814C

  • VF0814C
  • Уплътняваща система вибрираща
  • Вибрираща честота 50 Hz
  • Мин. работеща широчина 0.30 m
  • Макс. работеща широчина 4.26 m
  • Тегло (без странична защита) 1.50 t