Hitachi EX5600-7

  • EX5600-7
  • Мощност на двигател 2x1 119 - 2x1 150 kW (2x1 520 - x1 563 HP)
  • Обем на кофа 21.0 - 23.0 m³
  • Работно тегло 541 000 - 553 000 kg
  • Maкс. дълбочина на копаене 4 800 mm
  • Сила на копаене на кофата 1 590 kN