Лидерство чрез еволюционни и революционни иновации

Всички световни производители на тежка техника се стремят към постигането на максимална производителност, ефективност и безопасност в мините и кариерите. Някои обаче успяват да са винаги с едни гърди пред останалите. Представяме два примераот Bell Equipment: уникалният кросоувър B60E и автономната система за управление на дъмпери Bell – без оператор.

Флагманът в гамата, Bell B60E, бе представен за първи път през 2016 г. и още тогава впечатли широката публика с уникалната си еволюционна концепция, съчетаваща преимуществата на самосвалите с твърда и съчленена рама. Този модел, с полезен товар 55 т, има само една задна ос както типичните минни самосвали, но разполага и с традиционните характеристики на съчленените дъмпери: пълноприводно задвижване на всички колела и шаси, което е съставено от две части, съединени чрез специална шарнирна връзка между тях.

По-голяма работоспособност…

B60E демонстрира много по-голяма работоспособност при работа в трудни условия в сравнение със камионите с твърда рама. През последните години това бе доказано чрез съвместна експлоатация на В60Е с такива самосвали. Връзката между предното и задното шаси позволява всяко едно от тях да се наклонява странично според терена, което осигурява постоянен контакт на колелата с повърхността и в резултат – възможно най-доброто сцепление. Ако една фирма иска да постигне по-голяма гъвкавост или не желае да спира работа поради неблагоприятни атмосферни условия (сняг, дълбока кал и т.н.), то В60Е може да се окаже перфектното решение.

Важен момент при В60Е е, че неговият кош по своите размери и геометрия е характерен за минните самосвали с твърда рама – той е по-широк от конвенционалния кош на съчленените дъмпери, дъното му е плоско, а капацитетът сравнително голям – 35 куб. м. Това означава, че В60Е е най-вероятно напълно съвместим с наличните машини за товарене (багер или челен товарач) на повечето кариери. Освен това формата на коша позволява на товарещата машина да изсипва материала леко и равномерно вътре в него. Постига се най-ефективното товарене, което не е възможно при аналогичните тежки съчленени дъмпери от други производители.

… и по-малко разходи за експлоатация и поддръжка

Има мини и кариери, където не е необходима висока проходимост на камионите, тъй като повърхността на трасето, по което те преминават, е твърда и стабилна. В такива условия B60E показва невиждана досега производителност. Износването на гумите при този модел, разчитащ на колесна формула 4х4, е съвсем минимално. Това обаче може да бъде сериозен проблем за типичните триосни съчленени дъмпери, тъй като гумите на втория и третия мост се износват много по-бързо в тези условия.

От друга страна, животът на гумите на B60E може да бъде два пъти по-дълъг в сравнение с тези на най-големите съчленени дъмпери 6х6 от други производители при работа в едни и същи условия, което е действително доказано при клиенти. В същото време срокът за експлоатация на гумите на В60Е е много по-дълъг от тези на самосвали с твърда рама със сходен полезен товар – с 60% по-дълъг живот за едно и също приложение на камионите.

По данни на производителя всички дъмпери от модела В60Е, доставени досега, регистрират среден разход на дизел под 24 л/ч. Тази консумация на гориво в съчетание с полезен товар от 55 т и по-дълъг живот на гумите, въплъщава изцяло инженеринговата философия на Bell Equipment да предлага на своите клиенти решения с най-нисък разход за тон превозен товар.

В същото време В60Е разполага с най-съвременни електронни системи за оптимизиране на производителността и безопасността като част от стандартното оборудване: Асистент за потегляне под наклон, Безопасно разтоварване на коша, Управление на спирачките при спускане и Автоматично управление на сцеплението на колелата с терена. Към тях трябва да се добавят автоматичните системи за централно смазване, камерата за зоната зад камиона, диагностиката на техническото състояние и телематичната система Bell Fleetm@tic, изготвяща пълни доклади за работното натоварване на самосвала.

Бъдещето започва от днес

Повишаването на производителността, ефективността и безопасността по революционен начин съвсем не е чужд подход за Bell Equipment. Четвъртата индустриална революция носи със себе си максимална автоматизация и роботизация и Bell Equipment определено е част от нея. Автономната работа на съчленените самосвали (без оператор в кабината) има три основни елемента: възможност камионите да се управляват дистанционно, външни сензори, които стават „очите и ушите“ на машината, както и съвременен софтуер, управляващ транспортните дейности на целия обект (кариера или мина) в постоянна комуникация с другите два елемента.

Стратегията на Bell е да предложи дъмпер, който може да бъде оборудван и управляван чрез насочваща система, разработена от водещ специализиран производител на такива системи (клиентите имат избор от няколко компании) и с възможно най-лесната интеграция. Кабината на дъмпера е съвсем стандартна, без допълнителни устройства, които да вземат от вътрешното пространство. Целта е да се постигне гъвкавост и възможност за ръчно, дистанционно или автономно управление според необходимостта.

В работни условия софтуерът за насочване обработва цялата информация, идваща от сензорите, определя маршрута и изпраща инструкции към интерфейса за шофиране (тип Drive-by-wire), който по електронен път управлява ускоряването, активирането на спирачките и завиването на камиона. В началото на изпитанията Bell доказа, че е възможно разходоефективно дистанционно управление на модела B45E с помощта на най-обикновена конзола за видеоигри. А от началото на 2020 г. компанията работи в сътрудничество с Indurad (специализиран производител на индустриални радари), както и с Voestalipine на тяхна кариера за варовик в Алпите. Там дъмперът Bell В30Е (полезен товар 28 т), оборудван с автономната система iTruck на Indurad, показва отлични резултати. От Bell Equipment очакват в следващите няколко години висок интерес към дъмпери Bell с автономно управление