Технологии и системи за открити рудници

В откритите рудници инсталациите и машините на thyssenkrupp задават стандартите: чрез непрекъсната работа на големи роторни многокофови багери, насипообразуватели (абзетцери) и големи лентови транспортьори може да се постигне производителност до 240 000 куб. м разкривка на ден.

Особено при откритите рудници с твърда скала, thyssenkrupp, като един от водещите световни производители, изигра решителна роля в разработването на разходоефективни трошачни системи за експлоатация на самия рудник. Друг пример за иновативния инженеринг на thyssenkrupp е разработването и проектирането на високопроизводителни напълно мобилни трошачни инсталации, при които изцяло отпада необходимостта от използване на тежкотоварни минни самосвали в открития рудник.

  • Минни технологии и системи за открит добив