Удължена гаранция и договори за обслужване

Всеки нов модел на Hitachi се покрива с пълна производствена гаранция. Въпреки това, Вашата машина от Hitachi може да се нуждае от допълнителна защита, в резултат на агресивните работни условия или за да се минимизират разходите за поправка на оборудването. За да посрещнем тези нужди ние предлагаме опцията за уникална удължена гаранционна програма HELP (Hitachi Extended Life Program) и пълен договор за сервизно обслужване – най-ефективния начин да оптимизирате работата на Вашата машина от Hitachi.