Продукти

Производство на цимент

» Складово съхранение (складове за клинкер; силози за клинкер)
» Смилане (ролкова мелница QUADROPOL QMC; валцова мелница POLYCOM; високопроизводителен сепаратор SEPOL; охладител за ситен материал; подсушител с подемни тръби; обезпрашителни филтри)
» Транспортиране / дозиране (транспортьор за съдове под налягане POLDENS; вертикален транспортьор AEROPOL)
» Анализ на материал - цимент (вземане на проби от цимент)
» Складове/силози