Продукти

Производство на клинкер

» Анализ на материал преди подаване към пещта (вземане на проби от сурово брашно)
» Подгряване (DOPOL 90-подгряващ циклон; обезпрашителни филтри)
» Калциниране (калцинираща система PREPOL)
» Анализ на материал – горещо брашно (вземане на проби от горещо брашно)
» Печене (огнище с 2 отвора; огнище с 3 отвора; горелки)
» Охлаждане (охладител за клинкер POLYTRACK; охладител за бял цимент; обезпрашителни филтри)
» Анализ на материал - клинкер (вземане на проби от клинкер)