Продукти

Преработка на суровини

» Трошачки
» Складове за насипни товари/смесване
» Транспортиране/дозиране (транспортни ленти; дозиращи бункери; питатели; лентови везни; клетъчни шлюзове/шлюзове за чакъл
» Смилане/сушене (ролкови мелници QUADROPOL; ролкови мелници/мелници с въздушна струя; валцови мелници тип POLYCOM)
» Пресяване/сепарация (високопроизводителни сепаратори SEPOL; високопроизводителни циклони; обезпрашителни филтри)
» Анализ на материал/сурово брашно(вземане на проби)
» Хомогенизиране/складово съхранение (тангенциален смесителен силоз; многоклетъчен силоз; силоз/бункер за резерв)
» Дозиране/транспортиране (дозиращ транспортьор POLDOS; транспортьор за съдове под налягане POLDENS; вертикален транспортьор AEROPOL; транспортен улей FLUIDOR; роторна теглилка; елеватор; шнекова помпа; дебитомер)