Продукти

Минерални технологии

Обогатяването е една от най-важните стъпки в процеса на добива и преработката на материали.

В откритите рудници, в кариерите и на много други места ежедневно работят трошачни уредби от всякакъв тип и размер, натрошавайки откривка, скали, варовик или руди – те са сърцето на всяка модерна инсталация.

Следващата стъпка е пресяването и смилането на материалите. И тук ThyssenKrupp Industrial Solutions предлага най-добрите решения и „ноу-хау” за всеки процес.