Новини

Колесен товарач ZW310-6
2018-06-22

Hitachi колесен товарач ZW310-6 с обем на кофата 4.5м³ бе пуснат в експлоатация в кариерата на наш основен клиент в България.