Продукти

Асинхронни мотор - редуктори

Модулният мотор-редуктор MGS включва 4 конструктивни групи.
Поради своята блокова конструкция всички корпуси са с висока твърдост и сигурност срещу течове. Те образуват една компактна задвижваща група заедно с присъединените асинхронни електромотори.