Продукти

Циментова промишленост

За производството на висококачествени циментови продукти не е достатъчно просто да се подредят една до друга машини или отделни процеси. 
Само цялостното третиране и оптимизиране при съобразяване с инвестиционните и експлоатационните разходи води до желания успех. 
Поради тази причина ние последователно съчетаваме know-how при технологиите и съоръженията в иновативни концепции за браншовете преработка на суровини, производство на клинкер, производство на цимент и автоматизация, които от своя страна дават резултат при взаимното им свързване в общи икономически решения за цялостното производство на цимент.