Продукти

Минно дело и манипулиране на материали

Технологии и системи за открит добив

В открития добив инсталациите и машините на ThyssenKrupp определят мащабите – чрез големите роторни багери с непрекъснат работен режим, насипообразуватели и големи лентови транспортьори се постигат капацитети до 240 000 m³ откривка на ден. Но отделните машини могат да се адаптират и за по-малки обеми и да се пригодят към експлоатационните условия на открития рудник.

ThyssenKrupp има важно участие в разработването на икономични трошачно-транспортни системи и в световен мащаб е един от водещите производители. Проектирането и конструирането на високопроизводителни, мобилни трошачни уредби, при които напълно отпада нуждата от тежкотоварни камиони в откритите рудници, е още един пример за иновативния инженеринг на ThyssenKrupp