Продукти

Stoeber GmbH

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH проектира и произвежда компоненти за задвижваща техника: редуктори, електромотори, дигитални преобразуватели, софтуер за устройства и приложения.

Всички произвеждани компоненти се предлагат, както поотделно, така и като цялостни функционални групи.

Със своите 9 дъщерни предприятия и над 80 дистрибутори STÖBER ANTRIEBSTECHNIK е представен в най-важните промишлени центрове в света чрез поддръжка, обслужване и доставка.

Рационалната фирмена структура със своята близост до клиента и иновативните продукти позволяват на STÖBER ANTRIEBSTECHNIK да издържи успешно на глобалната конкуренция.