Продукти

ThyssenKrupp Industrial Solutions

Една идея по-различни!

В ThyssenKrupp Industrual Solutions работят над 6000 работници и служители  в целия свят, ангажирани с амбициозни решения. Тяхната квалификация и инженерингово Know-how са от решаващо значение за нашия успех. Нашата фирма има годишен оборот от 2 милиарда евро. На нашите клиенти в минното дело и циментовата промишленост, както и в Mineral Processing и Bulk Materials Handling предлагаме едно широкообхватно продуктово порт-фолио и обширна мрежа за пласмент и обслужване. Нашите клиенти използват предимствата на нашия десетилетен опит, както и нашето Know-how при изследванията и разработките, в инженеринга, в управлението на проекти и следпродажбеното обслужване.

Ние винаги търсим решения, които са една идея по-различни и по този начин предлагат на нашите клиенти „повече”. Същевременно нашата амбиция е да използваме по-добре природните ресурси. Именно в една толкова чувствителна сфера на тема „околна среда” и „опазване на климата” и при повишаващите се цени на суровините и енергията нашето инженерно изкуство позволява на нашите клиенти значителни предимства пред конкуренцията.